Zalety MOOCs

News

Odkryjmy zalety MOOCs. MOOCs to skrót od Massive Open Online Courses (Masowe Otwarte Kursy Online) zamiast tradycyjnego procesu uczenia się polegającego na fizycznym uczęszczaniu do klasy. W związku z tym, ten rodzaj nauki niesie ze sobą pewne korzyści związane z elastyczną i zdalną edukacją.

Czym są MOOCs?

Po raz pierwszy zostały wprowadzone w 2008 roku, ale ich dojrzałość i popularność nastąpiła po 2012 roku. MOOCs to kursy online z nieograniczonym, otwartym uczestnictwem i dostępem przez Internet. Obejmują one filmowane wykłady, materiały do czytania oraz interaktywne zajęcia z innymi studentami-użytkownikami poprzez fora. Na końcu każdej lekcji znajdują się quizy lub zadania, które studenci muszą wykonać, aby osiągnąć postępy w kursie.

Początkowo MOOCs kładły nacisk na "otwarty" aspekt ich nazw z treścią wolną od licencji. Następnie, powoli pojawiły się zamknięte licencje i różne kursy z opcją rejestracji za opłatą. Kursy te zazwyczaj zapewniały certyfikację po pomyślnym ukończeniu klasy przy zachowaniu dobrej oceny w quizach i zadaniach w trakcie całego kursu. Jednak otwarty charakter tych kursów pozostaje, i każdy może zapisać się i uczyć się za darmo.

Wzrost popularności MOOCs doprowadził również do pojawienia się wielu dostawców MOOCs, takich jak Coursera, Udacity i edX. Wraz z tymi kwitnącymi dostawcami, wiele uniwersytetów było zafascynowanych potencjałem MOOCs i dołączyło do tego trendu. Wiele z tych pionierskich uniwersytetów to szkoły najwyższego szczebla, takie jak Stanford, Harvard i MIT. Oni nadal zapewniają wysokiej jakości kursy dostępne dla.

Dlaczego ktoś powinien zapisać się do MOOCs?

Ponadto, zalety MOOCs są liczne. Po pierwsze, pozwala to na demokratyzację szkolnictwa wyższego na całym świecie, pozwalając każdemu, kto ma połączenie z Internetem, zapisać się i uczyć. Niektórzy studenci nie mogą sobie pozwolić na pójście do college'u, ale jest też aspekt jakości. Prawie każdy, kto posiada podstawowe umiejętności cyfrowe, może zapisać się na kursy z najlepszych uniwersytetów i być uczniem najbardziej inspirujących profesorów.

Poza tym, jedną z głównych zalet MOOCs jest elastyczność. Studenci mogą mieć do nich dostęp w dowolnym momencie w ciągu dnia i personalizować swoją naukę we własnym tempie. Co najważniejsze, nie muszą budować swoich codziennych harmonogramów wokół kursów, jak to się dzieje, gdy idą na studia. Studenci mogą stosunkowo łatwo zmieścić MOOCs w swoim dniu i iść o swoim codziennym harmonogramie.

Wreszcie, MOOCs pozwalają na współpracę online pomiędzy studentami i wykładowcami. MOOC jest przestrzenią dla uczących się, którzy dzielą te same zainteresowania; dlatego też zwiększa ich współpracę. Jest to przeciwieństwo tradycyjnych kursów w college'u, gdzie studenci są zmuszani do zapisywania się na zajęcia, których nie lubią. Uczestnictwo online z podobnie myślącymi współuczestnikami z różnych części świata i o różnych doświadczeniach tworzy idealną platformę do nauki i rozwijania swoich umiejętności.