Jak pozyskać dotacje unijne z budżetu 2015 - 2020? cz II

News

Badania i rozwój w centrum zainteresowania. Jeśli ktoś interesuje się unijnym wsparciem powinien przede wszystkim sprawdzać jak wygląda sprawa zmian w przepisach. Obecnie cały czas wiele się zmienia. Trudniej między innymi będzie można starć się o uzyskanie wsparcia na kupno nowych maszyn czy urządzeń. Obecnie większe znaczenie będą miały między innymi instrumenty zwrotne oraz mieszane.

Pomoc bezzwrotna przeznaczona będzie przede wszystkim na wsparcie biznesu i nauki. Chodzi o to, by u przedsiębiorców zwiększać przede wszystkim działalność badawczą oraz rozwojową. Dąży się również do tego, by zdecydowanie pobudzać innowacyjność. W ten sposób na rynku naszych firm będzie funkcjonować większa konkurencyjność. To oczywiście sprawi, że firmy będą funkcjonować zdecydowanie lepiej.

Obecnie na dofinansowanie przede wszystkim mogą liczyć firmy, które podejmują działalność badawczą i tym samym będą wspierane. W sumie mamy już ponad 140 takich firm, które starają się działać w takim zakresie i szukają dla siebie finansowego wsparcia w postaci dotacji. Obecnie podmioty łączą się często w obszarze charakterystycznym dla danego regionu. W ten sposób ich możliwości się zwiększają i tym samym również mają większe szanse na to, by starać się o pozyskiwanie dotacji.

Jeśli chcemy uzyskiwać takie wsparcie z UE musimy mieć przedsięwzięcia, które będą rentowane i będą spełniać wymogi w obszarze związanym z odpowiedzialnością biznesu. W perspektywie finansowej, która jest już za nami również takie inwestycje, które dobrze rokowały były lepiej oceniane. Obecnie podejmuje się podobne działania i właśnie takie firmy mają mieć większe szanse na uzyskiwanie finansowego wsparcia. Premie przy ocenie będzie można uzyskać także w nowej perspektywie pod warunkiem, że nasza propozycja będzie rzeczywiście dobrze dopasowana do wymogów, jakie obecnie są stawiane w ramach konkretnych programów.

fundusze UE Proponowane nam fundusze nie gwarantują jedynie finansowania inwestycji. Można również starać się o uzyskiwanie wsparcia związanego ze szkoleniami i kursami dla pracowników. W tym zakresie wsparcie będzie można uzyskać w kilku różnych dziedzinach. Będzie to przede wszystkim Wiedza, Edukacja oraz Rozwój. Nowy program ma zastąpić znany Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Chodzi o zwiększenie mobilności pracowników i walkę z ubóstwem. Możliwości są przede wszystkim tak klarowane, by większe wsparcie mogły uzyskiwać osoby młode, które dłuższy czas pozostają bez pracy i takie wsparcie będzie dla nich szczególnie ważne. Mamy obecnie dostępne takie instrumenty finansowe, które ułatwią nam walkę o dofinansowanie na działalność.