Dotacja z UE na rozpoczęcie działalności 2016 – krok po kroku cz II

News

Trzeci krok – szkolenia, pisanie biznesplanu i złożenie wniosku

Jeśli wniosek zostanie przyjęty to możemy oczekiwać, że zostaniemy zakwalifikowani i kolejnym krokiem będzie udział w szkoleniach oraz spotkania z doradcami, które już będą miały indywidualny charakter. Szkolenie ma nas przygotowywać do pisania biznesplanu. W związku z tym warto się do tego przygotować, ponieważ właśnie dzięki temu będziemy mogli dla siebie przygotować taki projekt, który potem będzie można wprowadzić w życie i osiągnąć sukces. Duże znaczenie jeśli chodzi o ocenę naszych projektów ma również to jaki będziemy mieli status w momencie, gdy wniosek będzie składany. Osoby młode oraz bezrobotne są najczęściej oceniane lepiej i mają większe szanse na to, że ich wniosek będzie rozpatrywany pozytywnie. Po tym jak przeprowadzone będą szkolenia dostaniemy czas na przygotowywanie biznesplanu, który następnie będzie trzeba również konsultować z tym doradcą, który był nam przydzielony i miał być naszym wsparciem w zakresie starania się o dofinansowanie.

Czwarty krok – zabezpieczenie dotacji jeśli uda się już przejść wszystkie etapy będzie trzeba jeszcze doprowadzić do poręczenia.

Jeśli tego nie uda się osiągnąć to niestety nie ma szans na to, by dostać pieniądze z UE. Dlatego warto szukać poręczycieli już wcześniej, jeśli tylko będziemy mieli perspektywę przyjęcia naszego wniosku. Można obecnie zdecydować się na następujące formy: weksel z poręczeniem (wystarczy jedna osoba), poręczenie zwykłe (dwóch poręczycieli), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku, ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Jest to konieczny element i trzeba pamiętać, że bez poręczycieli nie ma szans na środki. Jeśli już uda ich się znaleźć to można podpisać umowę i potem będziemy mogli już czekać na realizację dla nas przelewu z dotacją z UE. Na przelew również trochę się czeka i dlatego będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Potem po otrzymaniu środków będzie można już realizować plan zgodnie z tym co zostało zapisane w przygotowywanym do wniosku harmonogramie.

Piąty krok – wsparcie pomostowe

pomostówka Poza dotacją możliwe jest także wsparcie pomostowe. To kwota wypłacana raz w miesiącu przez pół roku. Dodatkowe środki można przeznaczać na koszty stałe takie jak czynsze, abonamenty, telefon czy usługi księgowe. Jednak trzeba podobnie jak przy dotacji we wniosku bardzo dokładnie określić na co te środki będą wydawane. Wszystkie rachunki należy zbierać, by potem móc się rozliczyć z tych pieniędzy, które dostaniemy.