Zalety i wady korzystania z najnowszych technologii gromadzenia, przechowywania i ekstrakcji danych

News

Technologia gromadzenia, przechowywania i wydobywania danych to proces organizowania danych w celu spełnienia określonych wymagań.

Opisuje ona proces identyfikacji znacznego odsetka porównywalnych struktur danych, które można wykorzystać do wygenerowania użytecznych wniosków.

Metodologia ta została opracowana z myślą o ułatwieniu zrozumienia ogromnych ilości danych. Następnie można by je wykorzystać do wyciągnięcia wniosków, które pomogłyby przedsiębiorstwom w doskonaleniu i rozwoju.

Wykorzystanie technologii eksploracji danych może przynieść firmom wiele korzyści w zakresie usprawnienia planowania i harmonogramu. Jednak korzystanie z niektórych metod może być czasem niewygodne.

Przyjrzyjmy się bliżej zaletom i wadom wdrażania tego podejścia, aby sprawdzić, czy warto w nie zainwestować.

Plusy i minusy stosowania zaawansowanych technologicznie metod gromadzenia, przechowywania i ekstrakcji danych

Oto zestawienie najważniejszych zalet i wad wykorzystania nowoczesnych technologii do gromadzenia, przechowywania i ekstrakcji danych.

Plusy

1. Lepsze zarządzanie relacjami z klientami

Jedną z podstawowych korzyści płynących z zastosowania technologii do gromadzenia i analizowania danych jest możliwość promowania doskonałych relacji z klientami.

Pomaga to firmom w ustaleniu, do których segmentów klientów należy kierować różne produkty. Dzięki temu można zapewnić sprzedaż towaru, a nie tylko zaprezentować swój produkt.

Pomaga także firmom w określaniu różnych technik marketingowych na podstawie danych demograficznych konsumentów.

Jednak podczas bezpiecznego pozyskiwania i przechowywania danych o klientach należy zadbać o ochronę tych informacji przed naruszeniem prywatności. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci w tym pomóc.

2. Prognozowanie trendów marketingowych

Większość firm we wszystkich sektorach prosperuje dzięki reklamie cyfrowej. Stale się rozwijają i poszerzają swoją obecność w Internecie. Widziałeś, jak trendy w marketingu cyfrowym wpływają na rozwój ich firm.

Co więcej, regularnie pojawiają się nowe marki, co zwiększa presję konkurencyjną. Nie zostawaj w tyle, ponieważ jesteś nowym uczestnikiem świata biznesu.

Na preferencje klientów w zakresie reklamy i merchandisingu mają wpływ najnowsze trendy rynkowe.

Dokładny przegląd danych wspierany przez technologię umożliwia tym firmom identyfikację istotnych trendów poprzez badania rynku, co pomaga im również w formułowaniu strategii.

Umożliwia to również prognozowanie trendów oraz produktów i usług, po które klienci będą sięgać. Pomaga to przedsiębiorstwom w ustaleniu, jaki asortyment produktów należy wprowadzić do branży.

3. Lepsza przewaga nad konkurencją

Dzięki dużej ilości nowych danych, które zostały dokładnie przeanalizowane, Twój zespół badawczo-rozwojowy będzie na bieżąco z najnowszymi trendami i będzie w stanie pomyśleć o kolejnym produkcie.

Jedną ze strategii gromadzenia i pozyskiwania danych z wykorzystaniem technologii jest porównywanie informacji zebranych w Twojej firmie z informacjami pochodzącymi od bezpośrednich rywali.

Można to wykorzystać do usprawnienia badań rynkowych, stworzenia lepszej wartości dla klientów, a nawet umocnienia marki.

Wykorzystanie technologii do gromadzenia i przechowywania danych oferuje szereg korzyści, takich jak możliwość personalizacji oraz spójność z istniejącymi i długofalowymi potrzebami klientów.

4. Przyciągnięcie i zatrzymanie klientów

Konsumenci oczekują dziś od firm, z którymi się komunikują, spersonalizowanych i angażujących doświadczeń.

W związku z tym jedynym sposobem na pozyskanie i utrzymanie klienta jest pełne zrozumienie jego wzorców zachowań, cech charakteru i priorytetów.

Gromadzenie i przechowywanie danych przy użyciu niezawodnej technologii ułatwia szybkie i efektywne sprawdzanie potencjalnych cech konsumentów.

Dzięki temu kampanie reklamowe mogą być precyzyjnie kierowane do tych potencjalnych klientów, którzy są bardziej skłonni do zostania klientami.

5. Wykrywanie anomalii dzięki dokładnym metodom ekstrakcji danych

Wzorce i spostrzeżenia uzyskane w wyniku gromadzenia danych umożliwiają kategoryzację całej wiedzy w zależności od pierwotnie zdefiniowanego znaczenia, dzięki czemu ocena jest znacznie bardziej precyzyjna.

Może analizować zbiory danych zawierające ogromne ilości danych. Należy jednak znać odpowiednie techniki i narzędzia do ekstrakcji danych. Mamy nadzieję, że te przykłady udanej ekstrakcji danych okażą się pomocne.

Obecność wiarygodnych danych może być niezwykle korzystna dla wielu instytucji finansowych. Banki i dostawcy kart kredytowych mogą pozyskiwać informacje o kredytach i określać zdolność użytkownika do ich spłaty.

Pomagają one również firmom finansowym, informując o oszustwach. Są to jedne z najważniejszych korzyści płynących z gromadzenia danych, które pomagają firmom bankowym w ograniczaniu strat ekonomicznych.

6. Zmniejszone ryzyko utraty danych

Czy obawiasz się utraty danych materialnych?

Cóż, jeśli do przechowywania danych używasz chmury, nie musisz się martwić. Nie potrzebujesz żadnego serwera bazy danych ani urządzeń pamięci masowej.

W związku z tym ryzyko utraty danych w wyniku takich zdarzeń, jak wybuch, wyciek wody, uszkodzenia fizyczne itp. jest niewielkie.

Oprócz wygody użytkowania jest to niewątpliwie jedna z największych zalet przechowywania danych w chmurze dla wielu osób.

Centra danych w chmurze posiadają liczne nadmiarowe informacje, aby mieć pewność, że dane są zawsze dostępne i bezpieczne. Stosują one także szereg złożonych zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie, aby jeszcze lepiej chronić pliki.

Wady

1. Kosztowne w początkowych fazach

Przy ogromnej ilości danych wytwarzanych każdego dnia jest dość oczywiste, że ich przechowywanie i odzyskiwanie zacznie generować znaczne wydatki.

Jest to jedna z najważniejszych wad wykorzystania technologii do wydobywania danych.

Aby skutecznie obsługiwać przechowywanie i wydobywanie danych, Twoja firma będzie potrzebowała odpowiednich specjalistów technicznych.

W zależności od rodzaju informacji, które chcesz zebrać, może być konieczny znaczny wysiłek lub początkowa inwestycja w nabycie technologii niezbędnych do gromadzenia danych może okazać się nieproporcjonalnie droga.

2. Naruszenie bezpieczeństwa danych wrażliwych

Firmy posiadają wiele ważnych danych o swoich klientach i pracownikach. Ponieważ duża ilość cennych informacji jest zapisywana i gromadzona w systemach technicznych, zawsze istnieje zagrożenie ich naruszenia.

Poniżej opisano najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem przechowywania i pozyskiwania danych z wykorzystaniem technologii:

  • Ustawienie minimalnych zabezpieczeń
  • Kontrola dostępu
  • Aktualizowanie niezweryfikowanych danych
  • Ocena architekta bezpieczeństwa
  • anonimizacja danych
  • Źródła zewnętrzne powinny być filtrowane i walidowane.
  • Lokalizacja przechowywania danych
  • Rozproszone ramy danych

Większość z tych problemów związanych z bezpieczeństwem można jednak rozwiązać po dokładnym zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi prywatności. Ten link zawiera wyczerpujący przegląd przepisów i regulacji, które należy znać w USA, aby zachować prywatność danych i zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa.

3. Inwazja na prywatność

Przyjmuje się, że narzędzia do przechowywania i pozyskiwania danych oparte na technologii gromadzą informacje o ludziach, wykorzystując metody rynkowe.

W większości przypadków dane osobowe będące w posiadaniu przedsiębiorstw są przedmiotem handlu wymiennego lub są upubliczniane.

Organizacje pozyskują dane o swoich klientach na różne sposoby, aby w pełni zrozumieć ich wzorce zakupowe i wiele innych.

Z drugiej strony, korzystanie z wątpliwych etycznie źródeł do pozyskiwania tych danych, a następnie wykorzystywanie ich dla własnych korzyści, narusza prywatność konsumentów.

Czy jest więc jakieś wyjście z tej sytuacji? Możesz użyć bezpiecznego kreatora formularzy, aby etycznie zbierać nieskończone ilości danych. Więcej na temat konstruktorów formularzy można dowiedzieć się tutaj.

Konstruktory formularzy umożliwiają również unowocześnienie sposobu zbierania danych i zarządzania nimi. Dzięki inteligentnym formularzom online, w pełni zintegrowanym z Twoimi narzędziami cyfrowymi, uzyskasz użyteczne informacje i zwiększysz produktywność.

4. Niedokładne lub niekompletne informacje

Narzędzia do przechowywania i ekstrakcji danych analizują informacje, nie wiedząc, co one oznaczają. Wyniki przedstawiają w postaci różnych wizualizacji.

Niemniej jednak trendy te są istotne dopiero po ich ocenie przez konsumenta.

Błędy w przetwarzaniu wstępnym skutkują niekompletnymi lub niedokładnymi wynikami. W praktyce często przyczyną problemów jest błędne wprowadzanie danych. Błędy mogą być również spowodowane różnicami metodycznymi lub niespójnością.

Na przykład nie da się uzyskać świadomości refleksyjnej na podstawie niereprezentatywnych danych o konsumentach. W rezultacie wykorzystanie nieprawidłowych danych do generowania decyzji może mieć poważne konsekwencje.

5. Technologie chmurowe w zbyt dużym stopniu opierają się na Internecie i nie mogą przechowywać ogromnych ilości danych

Ponieważ przechowywanie danych w chmurze odbywa się całkowicie online, dostęp do plików będzie utrudniony w przypadku jakiejś przerwy w dostawie Internetu lub zakłóceń w jego działaniu.

Szybkość połączenia z Internetem również może mieć wpływ na możliwość dostępu do plików. Wolniejsze pobieranie danych i brak wydajności mogą mieć znaczący wpływ na możliwość ich odzyskania.

Ponownie, jeśli masz dużo danych, hosting w chmurze nie jest najlepszym rozwiązaniem. Owszem, jeśli masz tylko kilka gigabajtów, jest to opłacalna opcja. Jednak po osiągnięciu kilkudziesięciu terabajtów danych prawdopodobnie nadszedł czas, aby rozważyć odejście od chmury.

Co więcej, posiadanie dużej ilości danych zwykle wymaga innego rodzaju usług informatycznych, aby je wszystkie ewidencjonować, zapewnić ich właściwą konfigurację oraz odpowiedni poziom dostępności.

Wnioski

W erze big data trudno jest znaleźć informacje, które są istotne z punktu widzenia potrzeb użytkownika. W związku z tym narzędzia do gromadzenia i przechowywania danych są doskonałym sposobem na zoptymalizowanie zadania analizy i wykorzystania kluczowych danych.

Z drugiej strony, jak już wcześniej wspomniano, ma to pewne ograniczenia. Mimo że korzyści płynące z gromadzenia danych z wykorzystaniem technologii przewyższają wady, sugerujemy, aby dobrze się zastanowić przed wprowadzeniem nowego oprogramowania do pozyskiwania danych.