Projekt "Zagubieni milenialsi

News

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprezentować nowy, 27-miesięczny projekt "Zagubieni Millennialsi: Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs", który jest finansowany przez EEA i Norway Grants Fund for Youth Employment. Ten nowy projekt jest realizowany przez konsorcjum 13 partnerów z całej Europy.

Celem projektu Lost Millennial jest przyczynienie się do udanej integracji młodych ludzi w wieku 25 lat i więcej, którzy nie uczestniczą w kształceniu, zatrudnieniu lub szkoleniu, na rynkach pracy, a także w kształceniu i szkoleniu.

W szczególności konsorcjum skupia się na młodych ludziach w wieku od 25 do 29 lat oraz na wpływie edukacji, inicjatyw na rzecz zatrudnienia i zdolności zainteresowanych stron na osiąganie skutecznych rezultatów.

W trakcie realizacji projektu partnerstwo stworzy międzynarodową sieć badaczy i ekspertów, którzy będą oceniać odpowiednie inicjatywy, organizować wydarzenia służące budowaniu potencjału oraz zwiększać zaangażowanie interesariuszy.

Aktualne informacje o projekcie Zagubieni Milenialsi

W grudniu 2021 r. partnerstwo "Zagubieni milenialsi" rozpoczęło ocenę, w szczególności niestabilnych warunków integracji grupy wiekowej na rynku pracy w UE, krajach beneficjentach i poza nimi. Wyniki oceny uzyskane podczas spotkania inauguracyjnego zostaną opublikowane latem 2022 roku w ponadnarodowym raporcie badawczym.

Ponadto 23 marca odbyło się pierwsze spotkanie online z cyklu spotkań w ramach projektu, w którym uczestniczyli eksperci ds. zatrudnienia młodzieży. Głównym tematem dyskusji panelowej były NEETs, a także środki rynkowe i dobre praktyki oraz napotkane wyzwania metodologiczne.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź stronę projektu Lost Millennials na Facebooku i LinkedIn.