Dotacje unijne budżet 2015-2020 – jak je uzyskać? cz I

News

Bardzo dużo firm zdaje sobie sprawę z korzyści jakie niosą z sobą dotacje unijne. W związku z tym wiele firm oczekuje na ogłoszenie konkursów na dotacje na lata 2015 – 2020. Do tego momentu brakuje jednak szczegółowych informacji na temat terminów oraz określonych warunków jakie należy spełnić, aby uzyskać dotacje.

Do ogólnych wiadomości dotarły jednak niektóre informacje, dzięki którym można można zorientować się co ogólnie będzie potrzebne do startu w dotacjach i jak się do tego przygotować. Na budżet unijny dla Polski zostało przeznaczone 82,5 mld euro, czyli o niemal 20 mld euro więcej niż w poprzednim okresie finansowania dotacji. To spora kwota, na którą warto poświecić czas i postarać się o uzyskanie części dla rozwoju naszych planów.

Na jakie projekty zostaną przeznaczone finanse?

Otóż na terenie całego kraju będą realizowane programy w ramach Inteligentnego Rozwoju, czyli PO IR. Na terenie Polski Wschodniej będzie realizowany program PO PW, oprócz tego dochodzą programy Wiedza, Rozwój oraz Edukacja (PO WER), a także programy regionalne RPO. We wszystkich tych programach zostały znacznie uproszczone i rozszerzone w porównaniu do poprzednich edycji, zasady udzielania pożyczek i poręczeń na bardzo dobrych warunkach. Na poszczególne województwa zostało przeznaczone 31,28 mld euro, jednak trzeba pamiętać, że skala dofinansowania będzie nierówna i zróżnicowana w zależności od strefy działania w poszczególnych częściach kraju. Tutaj będą się także liczyć określone warunki które należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie.

procedury dofinansowań unijnych Pomimo tego, że Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju, zapewnia uproszczenie procedur i wszystkich formalności, to lepiej zapoznać się dokładnie z wymogami odnośnie dokumentów i ich przygotowania, już na wstępnym etapie starania się o fundusze. Niektóre projekty z góry nakładają na przedsiębiorców określone obowiązki, które powinny być już spełnione w momencie składania dokumentów o dofinansowanie. W każdym województwie zostaną wyszczególnione najważniejsze potrzeby gospodarcze i społeczne dla danego regionu, a oprócz tego w województwach, gdzie notuje się najniższe PKB (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie i świętokrzyskie), będzie realizowany specjalny program PO Polska Wschodnia.