Innowacyjność i przedsiębiorczość w systemie edukacji krajów MED

News

Promowanie przedsiębiorczości, innowacji i kreatywności w regionach śródziemnomorskich jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Analiza obecnych tendencji w krajach śródziemnomorskich sugeruje, że istnieje potrzeba lepszych strategii promowania rozwoju w regionach MED.

Innowacyjność i przedsiębiorczość pozostają dwoma głównymi obszarami zainteresowania - a system edukacyjny może przynieść połączenie kreatywności, uczenia się poprzez doświadczenie, budowania umiejętności i, co najważniejsze, zmiany sposobu myślenia ludzi. Innowacyjność i przedsiębiorczość w systemie edukacji odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw, umiejętności i kultury w gospodarce.

Edukacja - gwarancja trwałego wzrostu

Edukacja może być potężną bronią. Wdrażanie idei przedsiębiorczości poprzez edukację będzie odzwierciedlało progres w poziomie umiejętności i kwalifikacji, które studenci muszą zdobyć w trakcie swojej edukacji. Kraje MED muszą skupić się na lepszym systemie edukacji z lepszymi umiejętnościami na miarę XXI wieku. Jednymi z najlepszych sposobów na zapewnienie, że naród produkuje lepszych przedsiębiorców będzie skupienie się na następujących kwestiach.

  1. Aktywne i praktyczne uczenie się Nauka poza salą lekcyjną Innowacyjne strategie myślenia

Odkrywanie nowych możliwości - innowacyjność i nowoczesna przedsiębiorczość

Wraz z poprawą systemu edukacji, lista historii sukcesów przedsiębiorców wydłuża się.

W regionach MED, w ciągu ostatnich pięciu lat, 15% ludności pracującej w Maroku i 10% w Libanie rozpoczęło jakąś formę działalności gospodarczej. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi około 6%. Kraje takie jak Algieria i Słowenia również odnotowały dobry rozwój w rozpoczynaniu innowacyjnych działań przedsiębiorczych.

Projekty MED mają na celu zachęcanie i rozwijanie innowacji i nowoczesnej przedsiębiorczości poprzez zwiększone zaplecze edukacyjne.