Zakończenie IV Spotkania FLOW

News

Czwarte spotkanie FLOW zostało pomyślnie zakończone online, a partnerzy z Chorwacji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Grecji omówili postępy w realizacji projektu.

Potęga znajomości zagadnień finansowych

Istotą tej inicjatywy programu Erasmus+ jest wzmacnianie kompetencji finansowych. Z tego względu partnerzy projektu FLOW skoncentrowali się na kobietach, które znajdują się w niestabilnej sytuacji, od marginalizacji po NEET.

Oczekiwanym efektem projektu jest przyczynienie się do rozwoju kobiet poprzez stworzenie zasobów wiedzy finansowej, zarówno dla edukatorów, jak i osób uczących się. Miejmy nadzieję, że długofalowym efektem misji FLOW będzie wzmocnienie społeczności lokalnych.

Zapoznaj się z ramami projektu "FLOW: Financial Literacy for Woman in the NEET system", tutaj.

Co się wydarzyło na 4. spotkaniu FLOW

Podczas czwartego spotkania FLOW uczestnicy mieli okazję omówić test IO1 z lokalnymi interesariuszami. Ponadto dyskutowano o zbliżającym się opracowaniu przewodnika po projekcie. Spotkanie zakończyło się prezentacją podręcznika opracowanego na potrzeby programu szkoleniowego dla dorosłych edukatorów.

Opinie iED na temat Flow

Wiedza finansowa i upodmiotowienie kobiet stanowią integralną część wizji iED. Dlatego cieszymy się, że możemy być częścią partnerstwa FLOW.

Nasz instytut zachęca do nawiązywania kontaktów w celu uzyskania potencjalnych synergii w tym kontekście.