Materiały szkoleniowe dla młodych ludzi na temat personal brandingu i przedsiębiorczości

News

Zaangażowanie młodzieży w powrót do pracy i zatrudnienia jest jednym z celów strategicznych dla wszystkich krajów europejskich. Aby to się udało, należy zająć się młodymi bezrobotnymi na dwóch poziomach:

Po pierwsze, wyposażając ich w motywację i umiejętności potrzebne do wejścia na rynek pracy, szczególny nacisk zostanie położony na rozwój osobisty i pozytywne myślenie; po drugie, dla bardziej proaktywnych młodych ludzi, którzy chcieliby zbadać kwestię samozatrudnienia, projekt stworzy konkretne wsparcie przedsiębiorczości w celu promowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aby założyć własną firmę jako alternatywną drogę na rynek pracy.

W tych ramach projekt "Re-engage! Alternatywne ścieżki motywowania i angażowania młodzieży z powrotem do pracy" ma na celu umożliwienie młodym ludziom doświadczenia sukcesu poprzez samorozwój, kreatywne myślenie i odkrywanie swoich możliwości. Projekt zapewni wsparcie szkoleniowe zarówno trenerom/liderom młodzieżowym, jak i młodym ludziom (zwłaszcza NEETs). Rezultatem projektu będą warsztaty z samorozwoju i przedsiębiorczości, których celem jest wzmocnienie i ponowne zaangażowanie młodzieży do uwolnienia ich kreatywności i potencjału zawodowego jako pracowników lub zakładających własne firmy.

Mezczyzna z telefonem

Partnerstwo Re-engage! intensywnie pracowało podczas 2. Spotkania Międzynarodowego, które odbyło się w Larissie, w Grecji w dniach 27-28 czerwca 2017 r., w celu kontynuowania prac nad głównymi produktami projektu:

  • Pakiet kursów "Make the Best out of Yourself" - zwiększanie pewności siebie i motywacji, gdzie znajdziesz z jednej strony narzędzia, umiejętności i wiedzę, aby stać się przedsiębiorcą, a z drugiej strony zalecenia dla doradców zawodowych dotyczące strategii stosowanych w celu wzmocnienia i aktywizacji młodych zdemotywowanych uczniów i pracowników; Platforma e-learningowa ENGAGE-HUB, gdzie znajdziesz filmy i interaktywne materiały na temat rozwoju osobistego i przedsiębiorczości. The Creative ME Toolbox, który dostarczy wskazówek jak uwolnić kreatywność!