Kredyt na innowacje technologiczne

News

„Kredyt na innowacje technologiczne” to doskonała propozycja finansowego wsparcia, które daje nam możliwość podniesienia poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności małych firm. Dzięki osiągnieciu takiego wsparcia można między innymi wdrażać innowacje technologiczne, które sprawią, że taka firma będzie lepiej funkcjonować.

Wsparcie takie jest premią ponieważ umożliwia nam spłatę części kredytu, który będzie zaciągnięty w banku komercyjnym. Wielu przedsiębiorców chętnie z takich możliwości skorzysta. Jednocześnie trzeba mieć 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji, by takie wsparcie uzyskać.

W sumie na te projekty w nowej unijnej perspektywie przekazano 422.055.000 euro, w tym: dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro dla pozostałych województw: 380.077.261 euro Dla kogo Wsparcie mogą uzyskać podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP, która będzie wpisana do stosownych rejestrów zgodnie z rozporządzaniem KE. Na co Wsparcie może być udzielone na realizowanie inwestycji technologicznych, które mają na celu kupno i wdrażanie nowoczesnych technologii.

Jest to rozwiązanie, które ma gwarantować wprowadzenie nowoczesnych technik, które mają również prawo własności przemysłowej albo wynikają z prac rozwojowych. Kredyt nie jest udzielany na kupno środka trwałego, w którym technologia będzie wdrażana. Trzeba umieć tutaj odróżniać inwestycje związane z wdrażaniem technologii od inwestycji, która polega na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii a jedynie będzie ją stosował. Wdrożenie w takiej sytuacji jest dokonywane już przez podmiot, który konstruowała taką technologię i decydował się na jej wdrożenie. Natomiast przedsiębiorca jedynie będzie ją stosował.

wniosek o kredyt Proces aplikowania o premię technologiczną. Przedsiębiorca będzie składał do banku wniosek o kredyt technologiczny. Po uzyskaniu promesy będzie można składać wniosek do BGK, gdzie będzie trzeba zwrócić się o dofinansowanie projektu. Należy tego dokonać w trakcie trwania konkursu w BGK. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zgodnie z kryteriami, które dołączone są do programu BGK będzie przyznawał nam promesę premii technologicznej i wtedy będzie można zawierać w banku komercyjnym umowę kredytową. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę na dofinansowanie projektu. Będzie on wypłacał premię w ratach płatności pośrednich w trakcie, gdy inwestycja będzie realizowana. Oraz na koniec po zakończeniu realizacji projektu, gdy cała inwestycja będzie już zakończona.