Spotkanie inauguracyjne programu MAXIMUS na Słowacji

News

1 października iED uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym projektu MAXIMUS, które odbyło się w Trnavie na Słowacji. Partnerzy mieli okazję zaplanować kolejne kroki w ramach projektu "Maksymalizacja motywacji, zaangażowania i uczenia się uczniów poprzez gamifikację".

Założenia projektu

Projekt MAXIMUS został zainicjowany przy wsparciu programu Erasmus+. Celem projektu jest stworzenie interaktywnego cyfrowego systemu nagród i motywacji, który wzmocni zaangażowanie uczniów. W szczególności projekt koncentruje się na zwiększeniu umiejętności przekrojowych uczniów i ich samorozwoju poprzez zastosowanie metod grywalizacji. Partnerstwo strategiczne MAXIMUS składa się z doświadczonych organizacji ze Słowacji, Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

Zajrzyj na oficjalną stronę projektu MAXIMUS i dowiedz się więcej o tej inicjatywie.

Treść spotkania inauguracyjnego programu MAXIMUS na Słowacji

Podczas spotkania inauguracyjnego partnerzy projektu mieli okazję wyjaśnić cele projektu i określić kolejne kroki. Program spotkania obejmował następujące punkty do dyskusji:

  • Najważniejsze wyniki badań nauczycieli i uczniów, dotyczące informacji istotnych dla rozwoju platformy.
  • Wizja i rozwój oprogramowania dla platformy MAXIMUS.
  • Zakończenie procesu gamifikacji.
  • Ustalono wytyczne dotyczące celów i sposobów upowszechniania. W szczególności wytyczne te dotyczą identyfikacji wizualnej i podziału zadań między partnerów.
  • Dodatkowe punkty dotyczyły zarządzania i kwestii finansowych.

Spotkanie inauguracyjne projektu MAXIMUS zakończyło się oceną końcową.

Partnerstwo w ramach projektu dąży do osiągnięcia efektywnych i wysokiej jakości rezultatów, które przyczynią się do rozwoju procesów nauczania i uczenia się. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest zadowolony z udziału w projekcie MAXIMUS i z dumą uważa go za obiecującą inicjatywę.