Edukacja i przedsiębiorczość w sektorze rolnictwa

News

Pomimo tego, że grecki sektor rolniczy doświadczył negatywnych skutków kryzysu gospodarczego, jaki dotyka nasz kraj w ostatnich latach, to nadal pozostaje on ważnym obszarem działalności gospodarczej i zatrudnienia, a eksport produktów rolnych stanowi 1/3 całego eksportu Grecji. Grecka ziemia oferuje szeroką gamę greckiej żywności, takiej jak owoce, warzywa, oliwa z oliwek, produkty mączne, miód, zboża i wiele innych produktów, które spełniają wszystkie europejskie i światowe wymagania przy odpowiedniej standaryzacji i kontroli jakości. Greccy rolnicy twierdzą, że mają wysoką przyjazną świadomość ekologiczną i polegają na technologii, wykorzystując ją jak najlepiej. Jednakże, ich szkolenie zawodowe jest niezbędne w celu zdobycia specjalistycznych umiejętności technicznych, aby mogli uaktualniać swoje know-how i stale dostosowywać się do zmian w środowisku gospodarczym i społecznym.

W szczególności dla młodych rolników pojawiła się konieczność "ukierunkowanej" edukacji w zakresie konkretnych zagadnień produkcji rolnej, która będzie również związana z lokalną specyfiką i potrzebami producentów z danego regionu. Kształcenie i szkolenie greckich rolników wzmocni ich profil, doprowadzi do wzmocnienia ich przewagi konkurencyjnej oraz poprawi ich produktywność i rentowność. Ogólnie rzecz biorąc, rolnicy, a zwłaszcza młodzi rolnicy, potrzebują specjalistycznych szkoleń na temat wybranych przez siebie upraw, jak również kierunku produkcji wysokiej jakości produktów rolnych, które spełniają wymagania rynku, chronią środowisko i zajmują się zarządzaniem glebą i wodą.

przedsiębiorca

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył w pierwszym spotkaniu w Madrycie w ramach europejskiego projektu "Grow Green - KA2 Strategic Partnership for Youth", wykorzystując okazję do dyskusji z partnerami projektu z Cypru i Hiszpanii na temat zagadnień dotyczących edukacji i przedsiębiorczości w sektorze rolniczym. Celem projektu jest stworzenie platformy e-learningowej oraz serii filmów edukacyjnych informujących młodych ludzi o trendach na rynku rolnym i środowisku biznesowym w rolnictwie poprzez poprawę ich wiedzy i umiejętności w celu wzmocnienia profilu wiejskiego i środowiskowego. Jednocześnie projekt ma na celu zwrócenie uwagi na dobre praktyki i specjalne metody edukacyjne w sektorze rolnym, aby zmotywować młodych ludzi do uczestnictwa w nim, zachęcając do rozwoju potencjału i przyszłych partnerstw, dzięki którym powstaną nowe inicjatywy między doświadczonymi rolnikami i nowymi uczestnikami. Kolejnym celem projektu jest uświadomienie młodym rolnikom, w jaki sposób mogą rozwijać i wdrażać innowacyjne praktyki rolnicze.