Partnerstwa strategiczne w odpowiedzi na sytuację COVID-19

News

Unia Europejska, wciąż odczuwająca skutki pandemii COVID-19, podejmuje wysiłki, aby podjąć to wyzwanie. Program Erasmus+, potwierdzając swoją rolę głównego instrumentu UE wspierającego kształcenie, szkolenie, młodzież i sport, jest gotowy zapewnić możliwości rozwoju osobistego, zawodowego i społeczno-edukacyjnego wszystkim obywatelom Europy i nie tylko.

W chwili obecnej pandemia COVID-19 ograniczyła sposoby wykonywania przez ludzi najbardziej podstawowych czynności każdego dnia. Proste czynności, takie jak kontaktowanie się ze sobą, wymagają teraz przygotowań i ograniczeń. W rezultacie dostęp do niektórych najbardziej podstawowych potrzeb społeczeństwa, takich jak edukacja, nie jest trudniejszy niż kiedykolwiek.

Środki są oczywiście niezbędne, ponieważ priorytetem Komisji jest zapewnienie szybkiej naprawy gospodarczej wszystkich krajów europejskich. Celem jest osiągnięcie tego celu poprzez promowanie równych szans dla ludzi ze wszystkich środowisk.

Zgodnie z tym założeniem, w 2020 r. program Erasmus+ będzie wspierał:

  • Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej w dziedzinie kształcenia i szkolenia w szkołach oraz szkolnictwa wyższego.

Projekty te będą miały na celu wyposażenie systemów kształcenia i szkolenia w narzędzia niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom wynikającym z niedawnego gwałtownego przejścia na kształcenie online i na odległość. Obejmuje to wspieranie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i zapewnieniu integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

  • Partnerstwa na rzecz kreatywności w dziedzinie młodzieży, edukacji szkolnej i kształcenia dorosłych.

Projekty te wzmocnią współpracę międzysektorową, skupiając się na kreatywności, obywatelstwie europejskim i świadomości kulturowej. Działanie to ma na celu wzmocnienie rozwoju umiejętności i kompetencji, włączenie społeczne poprzez sztukę, poprzez promowanie innowacyjnych podejść opartych na uczestnictwie i dialogu międzykulturowym, które połączą zainteresowane strony z sektora kształcenia, szkolenia i młodzieży z oddolnymi organizacjami sektora kultury i sektora kreatywnego.

Należy zauważyć, że działania te pomogą Europie wyprzedzić o krok sytuację i potencjalne problemy, które mogą pojawić się w przyszłości. Dlatego znaczenie tych działań jest dostrzegane przez większość europejskich organizacji.

IED jako wiarygodny partner w projektach UE z 15-letnim doświadczeniem w projektach europejskich jest zainteresowany udziałem w tych działaniach. Wnosimy do stołu nasze doświadczenie i wiedzę, cechy, które mogą wyróżnić projekt spośród innych.

Skontaktuj się z naszym biurem już dziś i porozmawiajmy o naszej współpracy.