Wywiad z dr Panagiotisem Vlamosem i dr Ioannisem Tarnanasem

News

1) Zacznijmy od pytania ogólnego. Czym dokładnie zajmuje się wasze laboratorium?

Panagiotis Vlamos:

Celem laboratorium Bioinformatyki i Elektrofizjologii Człowieka (BiHELab) jest pomoc w wypełnieniu luki translacyjnej od danych do modeli i od modeli do odkrycia leku. i spersonalizowanej terapii poprzez wspieranie współpracy i rozwijanie oryginalnych ilościowych podejść do problemów biologicznych i klinicznych. BiHELab koncentruje się na ostatnich postępach w neurodegeneracji, od nauk podstawowych do rozwoju klinicznego i farmaceutycznego. Głównym celem laboratorium jest stworzenie nowych i skutecznych protokołów diagnostyki różnych typów demencji i zaburzeń neurologicznych poprzez identyfikację, mapowanie, analizę biologiczną, a także modelowanie matematyczne i symulację wszystkich czynników związanych z tymi chorobami, w celu ulepszenia istniejących technik i zaprojektowania nowych ukierunkowanych terapii. Głównym zainteresowaniem badawczym BiHELab jest zrozumienie przyczyn starzenia się mózgu oraz identyfikacja podstaw, dzięki którym starzenie się sprzyja rozwojowi patologii mózgu i chorób mózgu, takich jak choroba Alzheimera.

2) Proszę podać nam kilka informacji o Pana obecnym, bardzo ważnym projekcie.

Panagiotis Vlamos:

Projekt nosi nazwę "Computational biomarkers in Precision Medicine''. Integruje on innowacyjną metodologię AD Blank Spot (nowe narzędzie aplikujące biomarkery Id odpowiadające już istniejącym lekom), do badania chorób neurodegeneracyjnych opracowaną i stosowaną w ostatnich latach w Laboratorium Bioinformatyki i Elektrofizjologii Człowieka Uniwersytetu Jońskiego.

3) Jaki jest cel tego projektu?

Ioannis Tarnanas:

Dzięki temu projektowi mamy na celu dalsze badanie i ocenę innowacyjnych biomarkerów obliczeniowych w szerokim zakresie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, CMT2A, ALS, stwardnienie rozsiane i encefalopatia pourazowa.

4) Dlaczego badania, które prowadzicie są tak ważne dla świata medycyny?

Ioannis Tarnanas:

BiHELab, partnerstwo Takeda-Altoida oraz Fundacja Chorób Neurologicznych są zainteresowane współpracą w zakresie oceny, poprawy i wdrożenia projektu Projektu AD Blank Spot oraz technologii cyfrowej opracowanej przez Altoidę (AMD: Altoida Medical Device) w celu lepszej identyfikacji osób zagrożonych rozwojem demencji z rozpoznaniem choroby Alzheimera (AD) w celu włączenia ich do badania klinicznego mającego na celu ocenę nowego leczenia w celu modyfikacji postępu choroby i poprawy stanu pacjentów z AD.

5) Jakiego rodzaju wyników oczekujecie?

Panagiotis Vlamos:

Opracowanie teoretycznych dowodów na to, że ślepa plamka AD w połączeniu z urządzeniem medycznym Altoida i innymi biomarkerami może przewidywać trajektorię osób w stanie przedklinicznym lub we wczesnym stadium klinicznym w różnych stadiach choroby. Oczekujemy również, że opracujemy model matematyczny dla trajektorii w celu ilościowego określenia odchyleń w progresji trajektorii i symulacji efektów interwencji lekowej modyfikującej chorobę. Ponadto przewidujemy, że będziemy w stanie stratyfikować przedkliniczne bezobjawowe osoby z potencjalnym rozpoznaniem AD według ślepej plamki AD, urządzenia medycznego Altoida i biomarkerów genetycznych oraz oceniać ich ryzyko rozwoju MCI z powodu AD w okresie 5 lat.

6) Jak te wyniki dotrą do osób, które najbardziej ich potrzebują? (pacjenci)

Panagiotis Vlamos:

Ten projekt badawczy ma na celu identyfikację przedklinicznych, bezobjawowych osób, u których potencjalnie może rozwinąć się AD. Osoby zagrożone rozwojem choroby Alzheimera mogłyby brać udział w badaniach klinicznych, które koncentrują się na modyfikacji postępu choroby, poprawiając tym samym jakość życia pacjentów.

7) Kim są partnerzy, którzy pomogą Panu w realizacji tego projektu?

Panagiotis Vlamos:

Zebraliśmy do tego projektu naprawdę silne konsorcjum partnerów.

BiHELab, partnerstwo Takeda-Altoida, Harvard University Medical School, Research Center for Computational Biomarkers (RCCBm) oraz The Institute of Entrepreneurship Development.

Polegamy na doświadczeniu i know-how każdego z partnerów, aby z powodzeniem zakończyć ten projekt i wzmocnić ideę innowacji w dziedzinie badań medycznych.

8) Czy może Pan powiedzieć, jaką rolę w projekcie będzie miał każdy z partnerów?

Ioannis Tarnanas:

Rolą Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości w tym projekcie jest opracowanie modelu biznesowego dla produktu, ułatwiającego jego integrację z rynkiem medycznym, co umożliwi zbudowanie mostów pomiędzy przedsiębiorczością a dziedziną nauki.

Altoida udostępni do współpracy swoje technologie cyfrowe, urządzenia, bazy danych, wiedzę obliczeniową i wiedzę neuropsychologiczną ukierunkowaną na demencję.

BiHELab udostępni. model AD Blank Spot dla 40 odrębnych etapów choroby, które mogą być powiązany z wieloma bardziej precyzyjnymi przypadkami, kategoryzując w ten sposób każdego pacjenta.

Partnerstwo Takeda-Altoida udostępni swoje know-how dotyczące badania TOMMORROW.

Fundacja ds. Chorób Neurologicznych (Harvard Medical School) będzie wspierać badania nad nowymi testów zdolnych do wykrywania specyficznych cząsteczek związanych z chorobą (np. wszystkie formy Aβ i MTBR-. formy Aβ i MTBR- zawierające fragmenty tau).

9) Jak Pan, jako naukowiec, widzi przyszłość tego projektu?

Panagiotis Vlamos:

Przyszłość tego wspólnego programu badawczego jest dalsze badanie i ocena innowacyjnych cyfrowych biomarkerów w szerokim zakresie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, które które mogłyby doprowadzić do opracowania produktu, który pozwoliłby na poprawę jakości życia pacjentów. życia.

10) Czy po zakończeniu projektu planują Państwo zaangażować się w kolejne projekty z tej samej dziedziny?

Panagiotis Vlamos:

Zawsze jesteśmy zainteresowani udziałem w projektach, które skupiają się na innowacyjnych badaniach dotyczących przewidywania, prognozowania i diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych.