Czynniki ludzkie oraz społeczne, socjalne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa zewnętrznego SU-BES01-2018-2019-2020 (działan

News

O co chodzi?

Bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo zewnętrzne może zależeć od wielu czynników ludzkich oraz kwestii społecznych i socjalnych, w tym płci. Konieczne jest przyjęcie odpowiednich środków organizacyjnych oraz głębsze zrozumienie, w jaki sposób nowe technologie i media społecznościowe wpływają na kontrolę graniczną. Jednym z głównych wyzwań jest zarządzanie przepływem podróżnych i towarów przybywających na nasze granice zewnętrzne, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu nielegalnej migracji i zwiększeniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Każda nowa technologia lub środek organizacyjny będzie musiał zostać zaakceptowany przez obywateli europejskich.

Propozycje (które powinny uwzględniać już istniejące narzędzia) są proszone o zajęcie się powiązanymi kwestiami badań i innowacji, każda w ramach tylko jednego z następujących podtematów:

  • Podtemat 1: [2018] Wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, które mogą wynikać z pewnych wyobrażeń za granicą, odbiegających od rzeczywistości w UE
  • Podtemat2: [2019] Modelowanie, przewidywanie i radzenie sobie z przepływami migracyjnymi w celu uniknięcia napięć i przemocy
  • Podtemat3: [2020] Opracowanie wskaźników zagrożeń na granicach zewnętrznych UE na podstawie solidnych metodologii oceny ryzyka i podatności.

Oczekiwany wpływ

  • Oparte na wiedzy i dowodach wsparcie rozwoju polityki, o przydatności potwierdzonej przez decydentów politycznych i praktyków oraz we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich, krajach stowarzyszonych i w stosownych przypadkach za granicą.
  • Metody lepszego zarządzania złożonością (od ograniczania zachęt do nielegalnej migracji, po analizę i wymianę najlepszych praktyk oraz w kierunku skutecznego stosowania wspólnych zasad...) kwestii, których przydatność do celu została potwierdzona przez praktyków i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
  • Postępy poprzez wzajemną wymianę koncepcji wynikających ze zderzenia różnych sposobów myślenia i różnych podejść opracowanych przez różnych partnerów we wnioskach.

W tych samych ramach iED zrealizował już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami w celu omówienia dostępnych opcji.

Termin składania wniosków.

  • 23 sierpnia 2018 r. 17:00 (czas brukselski)
  • 22 sierpnia 2019 r. 17:00 (czasu brukselskiego)

Dostępny budżet

Całkowity budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia jest opisany poniżej:

  • SU-BES01-2018-2019-2020 - Działanie w zakresie badań i innowacji RIA(2018): 10 000 000
  • SU-BES01-2018-2019-2020 - Działanie w zakresie badań naukowych i innowacji RIA (2019): 9 600 000

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 500 000 €.

Kwalifikowalność wnioskodawców

Kraje kwalifikujące się: opisane w załączniku A do programu prac