Znaczenie digitalizacji dla usprawnienia łańcuchów dostaw: Pomaganie firmom w przechodzeniu przez zakłócenia w łańcuchu dostaw

News

Łańcuch dostaw napotyka na zakłócenia i przeszkody pochodzące z wielu źródeł, w tym z niedoborów siły roboczej, ograniczonych lub rzadkich zasobów oraz zwiększonych wymagań konsumentów. Cyfryzacja łańcucha dostaw łączy wszystkie strony w celu stworzenia bardziej płynnego i wydajnego procesu.

Podobnie jak inne branże, logistyka jest przygotowana na wstrząsy związane z transformacją cyfrową. Łańcuch dostaw 4.0 wykorzystuje technologie takie jak big data i analityka, Internet rzeczy (IoT), robotyka i automatyzacja, aby pokonać przeszkody i stworzyć bardziej wydajny proces ogólny. Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu technologii, łańcuchy dostaw mogą lepiej obsługiwać klientów, jednocześnie zaspokajając własne potrzeby w tym procesie.

Dowiedz się, dlaczego cyfryzacja jest tak ważna dla przyszłości łańcuchów dostaw i nawigowania w tym trudnym i niepewnym czasie.

Przyszłość cyfryzacji łańcucha dostaw

Cyfryzacja łańcucha dostaw jest rozwiązaniem dla ciągłych wyzwań i przeszkód, które zakłócają globalny łańcuch dostaw. W miarę jak branża staje w obliczu rosnącej presji, wymagań konsumentów i powszechnych zakłóceń, technologie te zapewniają firmom logistycznym możliwość usprawnienia procesów i dostarczenia klientom lepszej obsługi.

Oto priorytety w przyszłości łańcuchów dostaw:

  • Elastyczność: Wśród zakłóceń, elastyczność jest jednym z najbardziej istotnych aspektów utrzymania płynności łańcucha dostaw. Technologia planowania i prognozowania w czasie rzeczywistym pozwala firmom logistycznym zachować elastyczność w miarę zmian warunków i oczekiwań w skali globalnej. Gdy rynek gwałtownie się zmienia, zwinne firmy wyposażone we właściwą technologię mogą przetrwać zmiany i utrzymać działalność w ruchu.
  • Szybkość: Konsumenci oczekują, że ich towary zostaną dostarczone szybko, niezależnie od tego, skąd pochodzą. W sytuacji, gdy zakłócenia i zatory powodują opóźnienia na głównych trasach, firmom logistycznym trudniej jest sprostać temu zapotrzebowaniu. Dystrybucja produktów z prognozowaniem i analityką predykcyjną zapewnia kompleksowy widok wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które mogą wpływać na łańcuch dostaw, umożliwiając firmom logistycznym dostosowanie się.
  • Personalizacja: Oczekiwania i wymagania konsumentów obejmują zwiększone wezwanie do personalizacji i ulepszonego doświadczenia. Firmy mogą zaspokoić tę potrzebę za pomocą masowej personalizacji i mikrosegmentacji, aby dostarczyć to, czego szukają klienci w granulowanych klastrach, a nie jako całość.
  • Dokładność: Przejrzystość całego procesu łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym, od końca do końca, jest integralną częścią skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw. Firmy logistyczne potrzebują kompleksowego obrazu wszystkich procesów biznesowych, w tym lokalizacji towarów i pojazdów dostawczych. Rozwiązania technologiczne mogą zapewnić ten poziom dokładności w całym łańcuchu dostaw.
  • Wydajność: Automatyzacja ma kluczowe znaczenie dla wydajności łańcucha dostaw. Zautomatyzowane rozwiązania, takie jak samojezdne ciężarówki i automatyzacja procesów robotycznych, usprawniają wszystkie aspekty łańcucha dostaw, zmniejszając opóźnienia i uwalniając członków zespołu od konieczności skupienia się na zadaniach o znaczeniu krytycznym.

Kluczowe technologie dla cyfryzacji

Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodne z zapotrzebowaniem

Elastyczność łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom i przeszkodom w logistyce i transporcie. Zarządzanie łańcuchem dostaw sterowane popytem nie jest nową koncepcją w logistyce, ale rosnące możliwości analityki danych i spostrzeżeń pozwalają firmom logistycznym zachować zwinność i dostosować się do zmieniających się wymagań i oczekiwań.

Analityka predykcyjna i uczenie maszynowe z urządzeniami IoT mogą gromadzić duże ilości danych i analizować je w czasie rzeczywistym, oferując szybkie i możliwe do podjęcia działania spostrzeżenia. Firmy mogą lepiej obsługiwać klientów i szybciej dostosowywać się do zmian i przesunięć zachodzących na rynku.

Inteligentna technologia

Inteligentna technologia znajduje nowe zastosowania i przypadki użycia w niemal każdej branży, w tym w logistyce. Inteligentne urządzenia mogą być wykorzystywane do wszystkiego, od śledzenia ładunków po automatykę i robotykę, zapewniając pełny obraz łańcucha dostaw i obszarów wymagających poprawy. Zdalne zarządzanie flotą również wykorzystuje inteligentną technologię dla większej przejrzystości w całej sieci transportowej.

Automatyzacja sprawia również, że firmy logistyczne są bardziej wydajne. Roboty i inne technologie mogą zarządzać przyziemnymi zadaniami, pozwalając członkom zespołu skupić się na zadaniach, które tylko oni mogą wykonać - na kreatywnych procesach i ludzkim spojrzeniu, które jest niezbędne do osiągnięcia wyników biznesowych. Zastosowanie automatyzacji ogranicza również błędy ludzkie, które mogą prowadzić do kosztownych opóźnień i utraty przychodów.

Na przykład zautomatyzowany system magazynowania i pobierania dla wielu klientów w jednym centrum realizacji zamówień automatyzuje całe sekcje magazynu, aby dostarczyć towary bezpośrednio do pracowników w celu ich pobrania. Firmy logistyczne, takie jak DB Schenker, stosują to rozwiązanie, aby przyspieszyć czas przetwarzania i zachować przestrzeń.

Jednym z wiodących przykładów jest technologia business intelligence, która może optymalizować łańcuch dostaw, reagując na dane z urządzeń IoT. DB Schenker wykorzystuje IoT do monitorowania przechowywania towarów w łańcuchu chłodniczym oraz zapewnienia czasu sprawności i produktywności zautomatyzowanego sprzętu, takiego jak robotyka. Oprogramowanie analityczne oparte na chmurze może również pobierać dane z inteligentnych urządzeń, oferując wnikliwe informacje pracownikom lub innym aplikacjom magazynowym.

Rozwiązania technologiczne GPS i RFID oparte na chmurze to kolejny znakomity przykład tego, jak można wykorzystać technologię w łańcuchu dostaw. Rozwiązania te mogą zapewnić dokładne dane w czasie rzeczywistym dotyczące towarów w magazynie i pojazdów w tranzycie w sieci transportowej, identyfikując nieefektywności i optymalizując procesy dostaw.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest na czele cyfrowej transformacji każdej branży. Chociaż technologia może sprawić, że procesy będą bardziej wydajne, ma ona również nieodłączne słabe punkty. Cyfrowy łańcuch dostaw ma wiele punktów wejścia, które umożliwiają hakerom i innym złym aktorom uzyskanie dostępu do wielu stron. Logistyka zazwyczaj obejmuje wiele stron, a każda z nich musi być skoncentrowana na żelaznym bezpieczeństwie - najsłabsze ogniwo w łańcuchu może spowodować upadek wszystkiego. Jeśli tylko jedna strona nie posiada ścisłych protokołów bezpieczeństwa, wszyscy inni partnerzy mogą ponieść konsekwencje.

Dostawcy, producenci i wszystkie inne strony muszą traktować bezpieczeństwo jako priorytet w każdym aspekcie łańcucha dostaw. Bezpieczeństwo end-to-end jest koniecznością, aby wyeliminować wszystkie punkty wejścia dla złych aktorów i chronić całą sieć. Każde partnerstwo musi mieć ten fundament i zaangażowanie w rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa, aby nie tylko ustanowić standardy, ale regularnie monitorować i oceniać ryzyko.

Wątek cyfrowy

Wątek cyfrowy to wykorzystanie narzędzi cyfrowych do projektowania, oceny i zarządzania cyklem życia. Działa to jak zamknięta pętla pomiędzy światem fizycznym a cyfrowym, pozwalając dostawcom, producentom i konsumentom na wymianę informacji i umożliwiając stworzenie responsywnego łańcucha dostaw.

Wątek cyfrowy ma dużą wartość, ale nie jest to samodzielna technologia. Strony i przepływy pracy muszą się połączyć, aby stworzyć zintegrowany łańcuch wartości i umożliwić komunikację i współpracę.

Dostosowanie łańcucha dostaw

Zwiększone wymagania i oczekiwania konsumentów są jednym z bardziej znaczących wyzwań w nowoczesnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. W sytuacji, gdy większość firm oferuje szybką wysyłkę i dostawę w standardzie, czasem za darmo, konsumenci oczekują od wszystkich firm szybkiej realizacji zamówienia i dostawy. Przedsiębiorstwa muszą oferować tanie, szybkie opcje wysyłki, aby pozostać konkurencyjne.

Konsumenci są również mniej skłonni do zaakceptowania wydłużonego czasu przetwarzania, opóźnień w wysyłce lub błędów w dostawie, które wydłużają cały proces. Jeśli tak się stanie, może to spowodować, że klient przejdzie do konkurencji i pozostawi złe wrażenie. Jednym z rozwiązań jest scentralizowana dystrybucja z systemami zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym, co pozwala ograniczyć błędy i usprawnić proces.

Opcje personalizacji i przejrzystość łańcucha dostaw również oferują rozwiązania dla potrzeb konsumentów. Opcje takie jak szybkie prototypowanie i produkcja przyrostowa pozwalają producentom zachować elastyczność w obliczu rosnących i zmieniających się wymagań konsumentów, oferując bardziej spersonalizowane rozwiązania bez dodatkowych obciążeń.

Spojrzenie w przyszłość logistyki

Zatłoczenie kanałów transportowych, brak siły roboczej we wszystkich aspektach łańcucha dostaw, rosnące wymagania konsumentów i inne wyzwania mają znaczący wpływ na branżę logistyczną. Łańcuch dostaw 4.0 oferuje rozwiązania wykorzystujące technologie takie jak GPS w chmurze, analityka danych, robotyka i automatyzacja oraz inne, rewolucjonizując łańcuch dostaw i utrzymując firmy w stanie gotowości w obliczu wyzwań i zakłóceń. Cyfryzacja łańcucha dostaw za pomocą odpowiednich technologii zapewnia zwinność, wydajność, dostosowanie i przejrzystość, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów, a jednocześnie dostarcza narzędzi, których firmy logistyczne potrzebują, aby pozostać w czołówce.


Bio autora

David L. Buss

David jest dyrektorem generalnym DB Schenker USA, 150-letniego wiodącego globalnego spedytora i dostawcy usług 3PL. David Buss jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty P&L w Stanach Zjednoczonych, na które składa się ponad 7000 pracowników zatrudnionych w 39 lokalizacjach spedycyjnych i 55 centrach logistycznych.