Naukowcy zajmujący się badaniami i rozwojem: Generowanie strategii innowacyjnych

News

Skrót R&D oznacza badania i rozwój. Pod tym pojęciem rozumiemy profesjonalnych badaczy, którzy zajmują się wymyślaniem, badaniem i stosowaniem procesów dla dobra projektu lub firmy. Istotą tego typu badań jest innowacyjność.

Naukowcy B+R: Kontekst działania

Specjaliści R&D angażują się w procesy wynalazcze, związane z badaniami i zarządzaniem. Celem badań i rozwoju jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają zasadom działania firmy. Ponadto, rozwiązania te mogą mieć formę produktu lub usługi. Działania badawczo-rozwojowe związane są z początkową fazą rozwoju. Jest to etap, który zawiera procedurę od koncepcji pomysłów do opracowania dokładnego planu. Programy badawczo-rozwojowe mają zastosowanie w firmach z różnych sektorów i branż, w świecie korporacji, a także w rządach.

Celem całego procesu jest utrzymanie obecności firmy na rynku biznesowym oraz wzmocnienie jej konkurencyjności. Dlatego też istotą programów badawczo-rozwojowych jest wzmocnienie firmy pod względem produktów, usług i zysków. Programy te są jednak inwestycjami o długofalowym wpływie na firmę. Wreszcie, element badawczo-rozwojowy innowacji jest interpretowany w aktach tworzenia patentów, praw autorskich, znaków towarowych; a więc w środkach ochrony unikalnego pomysłu i jego pochodzenia.

Modele badań i rozwoju

Programy badawczo-rozwojowe dzielą się na następujące trzy kategorie:

  • Pierwszy typ jest nastawiony na prowadzenie badań w szerszym kontekście, czyli nie jest zorientowany na cel. Zespół składa się przede wszystkim z profesjonalnych inżynierów.
  • Ponadto, istnieje model, który wykorzystuje badania stosowane w sektorach technicznych, naukowych i przemysłowych; jest on bardziej zorientowany na biznes.
  • Wreszcie, istnieją inwestycje w inkubatory przedsiębiorczości i akceleratory w celu osiągnięcia innowacyjnych wyników w zakresie przedsiębiorczości.

Jako podmiot wspierający przedsiębiorczość, posiadający wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, iED może uznać znaczenie naukowców zajmujących się badaniami i rozwojem na rynku, na którym zasady ulegają ciągłym zmianom. Nasz Instytut ma na swoim koncie liczne udziały w projektach europejskich wspierających innowacyjność, w zakresie badań i rozwoju. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi pomysłami, prosimy o kontakt z naszym zespołem.