Pomoc migrantkom w włączeniu się w życie społeczeństwa europejskiego

News

Kraje Trzeciego Świata bardzo cierpią z powodu złej sytuacji gospodarczej. Kraje Trzeciego Świata, jako obszary wiejskie, nie są w stanie zapewnić ludziom zatrudnienia, godziwych zarobków i zdrowego stylu życia. Zła sytuacja gospodarcza powoduje, że ludzie uciekają z tych krajów i zazwyczaj kierują się w stronę Europy.

W ciągu ostatnich kilku lat napływ migrantów z krajów Trz eciego Świata przewyższył wszystkie poprzednie liczby. I chociaż są oni w stanie wnieść duży wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny obszaru europejskiego, nadal istnieje ogromna luka, która powstrzymuje kobiety migrantki przed włączeniem się w społeczeństwo europejskie.

Różnice kulturowe odgrywają w tym przypadku ważną rolę. Strach przed nieznanym to kolejny problem, z którym muszą się zmierzyć. Po przybyciu na obszar europejski, wielu migrantów zetknęło się z rzeczami, których nigdy wcześniej nie widzieli. To wystarczy, by wywołać w ich sercach poczucie strachu. A obowiązkiem Europy jest upewnienie się, że ci ludzie zaangażują się i zintegrują ze społeczeństwem. Zwłaszcza jako współtwórcy.

Jeśli chodzi o migrujące kobiety, ich natychmiastowa integracja jest ważna z wielu powodów. Migrantki z krajów Trzeciego Świata nie będą w stanie przystosować się i rozpocząć pracy w dużych fabrykach lub dużych firmach. Jednak większość z tych kobiet od lat pracuje na roli. Pochodzą one z obszarów wiejskich. To jest to, co znają, co robią najlepiej i w czym będą się czuły komfortowo.

Integracja tych kobiet ze społeczeństwem europejskim może być łatwiejsza, jeśli dokona się poprzez rolnictwo. Rolnictwo jest sektorem, który rozwija się każdego dnia. Może być bardzo trudne i może być bardzo męczące, ale jednocześnie jest to coś, co ludzie robią od wieków.

Pomaganie migrantkom w znalezieniu zatrudnienia w rolnictwie wniesie wiele do procesu ich integracji ze społeczeństwem europejskim. Będą one miały silny wkład w europejski świat, będą doceniane za to, co robią, a co najważniejsze, nauczą się, jak utrzymać się w tym nowym kraju i w tym nowym życiu. Pomaganie kobietom w wejściu na rynek pracy przynosi wiele korzyści. Nie tylko dla migrantek, ale dla każdej kobiety znajdującej się w niekorzystnej sytuacji.