Zjawisko migracji w Europie

News

W ciągu ostatnich trzech lat Europa stanęła w obliczu ogromnej fali migracyjnej. Ludzie z krajów całego świata szukają schronienia przed nieszczęściami, które mają miejsce w ich własnych krajach. Tylko w 2015 roku przez Europę przedostało się ponad milion migrantów. To właśnie w tym czasie doszło do wybuchu kryzysu. Kraje europejskie zmagały się z napływem migrantów, próbując poradzić sobie z przesiedleniem ludzi i jednocześnie z własnymi problemami.

Ewolucja zjawiska

Największy napływ imigrantów nastąpił z morza. Jednocześnie duża część migrantów przedostała się do Europy drogą lądową, głównie przez Turcję i Albanię. Według danych UNHCR, od początku 2016 r. do Europy drogą morską dotarło 135 711 osób.

Migracja rozpoczęła się i trwa do dziś, z wielu różnych powodów. Dramatyczna sytuacja w Syrii, ciągła przemoc w Iraku i Afganistanie, sytuacja ubóstwa w Kosowie i krzywdzące społeczeństwo Erytrei, utrzymują migrację miejscowej ludności aktywną i rosnącą.

Większość migrantów szuka azylu w Europie, przy czym Niemcy są krajem przyjmującym największą liczbę migrantów w 2015 roku, z ponad 476.000 przybywającymi falami, przez miesiące, według oficjalnych wskaźników. Węgry zajęły drugie miejsce z 177.130 wnioskami migracyjnymi do końca grudnia 2015 roku. Większość z tych migrantów przybyła lądem przez Grecję i Bałkany Zachodnie.

Problemy związane z podróżą migracyjną

Jednak, choć duży procent prosi o legalne przejście do krajów europejskich, jeszcze większy procent wkracza na kontynent nielegalnie. I ta liczba wciąż rośnie. W 2015 r. blisko milion nielegalnych migrantów przedostało się do Europy, lądem przez wschodnią część Morza Śródziemnego. Jest to ogromny wzrost liczby, biorąc pod uwagę fakt, że w poprzednim roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 50.000.

Sama podróż, głównie dla nielegalnego migranta, jest niezwykle niebezpieczna. Bardzo często odnotowuje się wypadki imigrantów, którzy giną podczas próby znalezienia schronienia z dala od wojny szalejącej w ich krajach, biedy i nadużyć.

Przybywając do krajów europejskich, migranci muszą zmierzyć się z innymi, równie poważnymi problemami. Dwa z nich to wykluczenie społeczne i rasizm. Dlatego bardzo trudno jest tym ludziom znaleźć nowe opcje i nowe możliwości zatrudnienia. Dla Europejczyków jest prawie niemożliwe, aby zrozumieć, jak frustrujące musi być stracenie całego życia i zaczynanie od zera po raz kolejny, ale tym razem mając społeczeństwo po przeciwnej stronie.

Europa jest gotowa do pomocy w związku z migracją

W Europie kryzys trwa nadal. Potrzeba zapewnienia schronienia tym wszystkim ludziom, udzielenia im pomocy w rozpoczęciu nowego życia, z dala od niebezpieczeństw, wojny, ubóstwa i nadużyć, jest wielkim priorytetem dla Unii Europejskiej. Wysiłki te trwają do dziś, przynosząc obiecujące rezultaty. Każdego dnia coraz więcej migrantów zostaje włączonych do życia w Europie. Jednym z priorytetów numer jeden UE na rok 2018 jest pomoc migrantom w stawaniu się aktywnymi przedsiębiorcami i włączanie ich do społeczeństwa europejskiego. Działania te są realizowane przez organizacje, organizacje pozarządowe, fundacje, ośrodki badawcze i edukacyjne w całej Europie, które wspierają ten priorytet, przy każdej nadarzającej się okazji.

Sytuacja jest trudna do rozwiązania do dnia dzisiejszego. Ale z europejskimi priorytetami, które są aktywnie wspierane i wdrażane, kryzys migracyjny jest rozwiązywany i pozytywne rezultaty pojawiają się każdego dnia!