Inwestycja w energię odnawialną a wsparcie z UE cz I

News

Ostatnie miesiące można z powodzeniem uznać za mające kluczowe znaczenie dla odnawialnych źródeł energii. Nad zmianami w ustawie o OZE debatuje Sejm, w Unii Europejskiej zaś ważą się losy tych dotacji, które mają być przeznaczone na projekty odnoszące się do inwestycji w energię odnawialną.

Już teraz wiemy zresztą, że w najbliższym czasie może dojść do dość istotnych zmian, te ostatnie mają bowiem dotyczyć głównego kierunku unijnego wsparcia. O bezzwrotnej pomocy można mówić przede wszystkim w kontekście sektora MŚP, mogą jednak liczyć na nią również więksi przedsiębiorcy zwłaszcza, jeśli inwestycja w odnawialne źródła energii miałaby im pomóc w zwiększeniu efektywności energetycznej.

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory decydowali się na instalowanie systemów pozwalających na wykorzystanie OZE zazwyczaj decydowali się jednocześnie na odsprzedaż energii, która była w ten sposób produkowana. Obecnie najbardziej korzystny z ich punktu widzenia mechanizm wsparcia bazuje na tak zwanym systemie zielonych certyfikatów. Innowacją może okazać się też mechanizm znany jako odwrócony system aukcyjny. Zakłada on, że podmioty inwestujące w OZE będą deklarowały kwotę, za którą w przyszłości wyprodukują określoną ilość energii. Co ciekawe, zmiana przepisów zakłada, że deklaracje będą składane przez przedsiębiorców nawet z piętnastoletnim wyprzedzeniem.

fundusze na rozwój energii odnawialnej Trudno się jednak temu dziwić, dotacje mogą bowiem przyczynić się do tego, że będą one w stanie zaproponować cenę znacznie niższą niż ich konkurenci, co prowadziłoby do nadużyć. Zagrożenie zostało już zresztą dostrzeżone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zapowiedział ograniczenia w dotowaniu dużych projektów zorientowanych przede wszystkim na produkcję i sprzedaż, a więc takich, które mogłyby przyczyniać się do wypaczania cen aukcyjnych. Ograniczeń nie muszą się zaś obawiać te przedsiębiorstwa, które myślą o OZE mając na uwadze przede wszystkim użytek własny. Mocne wsparcie będzie też dotyczyło projektów ukierunkowanych na wzrost efektywności energetycznej.