Analiza dostępnej wiedzy i potrzeb instruktorów w Europie

News

Analiza i prezentacja dostępnej wiedzy instruktorów w Europie stanowi punkt wyjścia do zaprojektowania odpowiedniego programu edukacyjnego dotyczącego zaspokojenia potrzeb edukacyjnych.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera i przyczynia się do promocji przedsiębiorczości kobiet i równości płci, poprzez analizę wszystkich funduszy z ankiet przeprowadzonych w poprzednich fazach projektu, a także poprzez znalezienie aktualnych potrzeb i słabości edukacji.

Tak więc w trzecim kroku, my i nasi partnerzy łączymy wszystkie "kawałki układanki", które zebraliśmy z badań i teraz jesteśmy w punkcie analizy pozycji. Niniejsze badanie jest połączeniem dostępnej wiedzy i identyfikacji potrzeb edukacyjnych instruktorów edukacji formalnej i nieformalnej w odniesieniu do kwestii równości płci.

Euro

Badania koncentrują się na:

  1. wymienieniu opcji edukacyjnych i szkoleniowych, które są dostępne w krajach naszych partnerów zlokalizowaniu potrzeb instruktorów w odniesieniu do promocji równych szans/równości płci w zakresie umiejętności przedsiębiorczych uczniów.

Działanie to jest kluczem do sukcesu projektu, ponieważ pozwoli na stworzenie programu edukacyjnego, który w wystarczającym stopniu zaspokoi potrzeby wszystkich rodzajów instruktorów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu i jego działań, można skorzystać z poniższych linków: Opis projektu: http://ied.eu/what-we-do/projects/gender-equality/ Strona internetowa: www.geea-project.eu