Zwiększanie możliwości udziału edukatorów dorosłych w przedsiębiorczości

News

iED prezentuje przewodnik metodologiczny PROBM2 oraz plan kursu szkoleniowego dla edukatorów dorosłych. Jest to czwarty produkt intelektualny opracowany w ramach europejskiego projektu "ProBM2: Zrozumienie i Rozwój Modeli Biznesowych w Erze Globalizacji".

Projekt ProBM2 jako punkt odniesienia dla udanych przedsięwzięć przedsiębiorczych

ProBM2 jest projektem w ramach programu Erasmus+, którego ogólnym celem jest przyczynienie się do wzmocnienia działań przedsiębiorczych obecnych i przyszłych firm. Ponadto, koncepcja tego projektu obraca się wokół koncepcji modeli biznesowych, przedsiębiorcy zazwyczaj nie doceniają jego znaczenia na etapie tworzenia.

W szczególności, kluczowym celem ProBM2 jest promowanie odpowiedniej wiedzy i osiągnięcie poprawy umiejętności, poprzez wzmocnienie działalności dydaktycznej nauczycieli. Partnerstwo strategiczne ProBM2 składa się z 6 organizacji, pochodzących z Polski, Rumunii, Malty, Włoch, Grecji i Portugalii.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na oficjalnej stronie ProBM2.

Prezentacja IO4: Materiały pomocnicze dla edukatorów dorosłych

Powstanie tego rezultatu nastąpiło poprzez połączenie poprzednich trzech rezultatów intelektualnych. Ponadto, przy opracowywaniu przewodnika metodologicznego i planu kursu szkoleniowego wzięto pod uwagę krajowe, regionalne i lokalne ramy wdrażania. Wreszcie, materiał składa się z informacji i praktycznych przykładów dla maksymalnego wykorzystania wytworzonych zasobów.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest zadowolony z postępów ProBM2 i uważa, że materiały pomocnicze dla edukatorów dorosłych są wysokiej jakości. Nasz Instytut, jako czynnik promujący przedsiębiorczość, uważa ten projekt za obiecujący. Jeśli chciałbyś wnieść swój wkład w nasze wysiłki, możesz wysłać do nas wiadomość. Nasz zespół profesjonalistów z przyjemnością odpowie.