Wsparcie dla przedsiębiorstw średnich i mniejszych

News

Skąd brać dotacje?

Średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie finansowe z wielu źródeł. Najważniejsze z nich od lat to Programy Regionalne organizowane przez województwa, jak również Program Integralny Rozwój. Dla wschodniej części kraju wielkie znaczenie ma program Polska Wschodnia.

Dotacje i kredyty

Najbliższa siedmioletnia perspektywa budżetowa skupiać się będzie w znacznie większej mierze na instrumentach pozadotacyjnych, czyli na różnego rodzaju kredytach i poręczeniach dla kapitału zewnętrznego. Takie pożyczki będą udzielane na warunkach preferencyjnych w porównaniu z ofertą komercyjną. Ich oprocentowanie będzie niższe, a warunki oceny możliwości kredytowej znacznie bardziej liberalne.

Kluczowe obszary – inwestycje z największą szansą na realizację:

I. Badania i innowacje – pieniądze mogą być przekazywane na prowadzenie działań badawczych i rozwojowych, rozbudowę infrastruktury badawczej i wprowadzanie innowacji. Pieniądze na te cele dostępne są w Programie Inteligentny Rozwój, Programie Polska Wschodnia oraz w programach regionalnych dla województw.

Rozwój firm

II. Rozszerzenie działalności firmy – w małych i średnich firmach nieustającą potrzebą jest kapitał na realizacje zwykłych inwestycji związanych z podstawową działalnością, czyli na przykład zakup sprzętu wykorzystywanego w pracy. Są to wydatki o ograniczonej innowacyjności, ale pozwalające na poszerzenie działalności. Ich głównym zadaniem jest poprawa konkurencyjności firmy i ten cel realizują dotacje. Zainteresować można się Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wsparcie mogą zaoferować Lokalne Grupy Działania.

Informatyzacja

O dofinansowanie mogą starać się firmy planujące stworzenie portalu e-usług, rozwinięcie handlu internetowego czy platformy business-to-business łączącej ich z partnerami. Pieniądze w tym podejściu mogą być wykorzystywane także na tworzenie infrastruktury informatycznej wewnątrz firmy, która na przykład ułatwi kontakty z klientami lub zarządzanie.

Ekologia

Termomodernizacja czy przebudowa linii produkcyjnej w sposób ekologiczny, a także pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to kolejne pola, na które można dostać dofinansowanie.

Ekspansja zagraniczna

W Programie Regionalnym i w Programie Polska Wschodnia możliwe jest uzyskiwanie środków do wykorzystania w celu internacjonalizacji działalności firmy. Dobrym kierunkiem jest też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.