Tool4aLLs - Zestaw narzędzi cyfrowych do nauki czytania i pisania oraz języków obcych

News

Cel Tool4aLLs

Celem Tool4aLLs jest przedstawienie badań na temat potrzeb operatorów i migrantów w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz nauki języków obcych. Ponadto, dostarcza on narzędzi do nauki czytania i pisania oraz możliwości nauki języka dla każdego kraju w przyjaznym dla użytkownika i innowacyjnym formacie.

Zastosowana metodologia

Aby opracować Tool4aLLs w ramach projektu IntegrAction, wszyscy partnerzy przeprowadzili badania źródeł wtórnych w swoich krajach. W szczególności, badania te miały na celu analizę potrzeb językowych i edukacyjnych operatorów i uchodźców. Ta analiza krajowa dotyczyła pochodzenia uchodźców i migrantów oraz praktyk i narzędzi alfabetyzacji cyfrowej na poziomie krajowym w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności językowych. Wreszcie, partnerzy krajowi uwzględnili w swoich badaniach techniki i narzędzia cyfrowe już stosowane na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Kilka słów o projekcie IntegrAction

IntegrAction to projekt Erasmus+, który promuje włączenie społeczne i ekonomiczne uchodźców i osób ubiegających się o azyl na poziomie lokalnym. Zapewnia również innowacyjne narzędzia, które poprawiają ich kompetencje językowe, społeczno-zawodowe i w zakresie przedsiębiorczości. W związku z tym, zwiększa ich szanse społeczne i szanse na zatrudnienie w nowym kraju. W związku z tym, projekt ten ma na celu:

  • Aktywizować formy uczenia się przez całe życie u uchodźców
  • Zwiększenie świadomości uchodźców na temat lokalnych, krajowych i europejskich mechanizmów rynku pracy oraz bardziej znaczących możliwości otwarcia własnej działalności gospodarczej
  • Zwiększyć świadomość obywateli na temat uchodźców i ich problemów oraz zminimalizować poczucie ksenofobii.
  • Rozwinąć bardziej efektywną i bliższą współpracę pomiędzy władzami, organizacjami i instytucjami działającymi w obszarach migracji i procesu integracji.

Aby zapoznać się z wynikami badań oraz narzędziami Tool4aLLs do nauki języka i umiejętności cyfrowych, odwiedź stronę poświęconą produktom intelektualnym.

Dowiedz się więcej o projekcie IntegrAction, jego celach i działaniach na oficjalnej stronie projektu.