1. spotkanie międzynarodowe w ramach projektu EVA Skills

News
Spotkanie Kick-off projektu EVA Skills: "Evaluating the soft skills of unemployed youth" odbyło się we wtorek, 11 listopada 2014 r.w Nikozji na Cyprze.

Projekt ma na celu transfer najlepszych praktyk oceny kompetencji, które zostały z powodzeniem zastosowane w innych krajach europejskich. Dotyczy on usystematyzowania istniejących metodologii oceny kompetencji w Niemczech i Szwecji oraz przeniesienia i zastosowania tych metodologii w pozostałych krajach uczestniczących w projekcie. Ponadto, projekt umożliwi trenerom i specjalistom VET odbycie szkolenia w zakresie metodologii i narzędzi związanych z oceną umiejętności miękkich. Będą oni również wzmacniać swoją rolę poprzez zestaw programów edukacyjnych, które opierają się na efektach uczenia się i walidacji nieformalnie i nieoficjalnie nabytej wiedzy.

Szczegółowa prezentacja zawierająca przegląd projektu i zaangażowanych partnerów została przedstawiona podczas pierwszego spotkania międzynarodowego, podczas gdy obszerna dyskusja z udziałem wszystkich przedstawicieli beneficjentów partnerskich dotyczyła zarządzania i wdrażania projektu, podziału obowiązków i oczekiwanych rezultatów projektu.

Projekt będzie trwał łącznie dwa lata i jest realizowany w ramach programu Erasmus+ w ramach akcji "Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego". Konsorcjum składa się z koordynatora projektu: Cyprus Productivity Centre oraz następujących beneficjentów partnerskich:

  • Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, Grecja
  • Folkuniversitetet, Szwecja
  • Fundacja Biznes dla Edukacji, Bułgaria
  • Fundatia Professional, Rumunia
  • k.o.s GmbH, Niemcy

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://evaskills.eu/Pobierz agendę


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.