Nowe partnerstwo strategiczne: iED i CERTH

News

Institute of Entrepreneurship Development (iED), wielokrotnie nagradzana grecka organizacja non-profit zajmująca się promowaniem innowacji i wzmacnianiem ducha przedsiębiorczości, oraz Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), wiodące centrum badawcze non-profit w Grecji i UE nadzorowane przez Secretariat for Research and Innovation (GSRI) greckiego Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji, z dumą ogłaszają podpisanie protokołu ustaleń między tymi dwiema organizacjami w celu wzmocnienia współpracy w zakresie promowania innowacji i transformacji cyfrowej.

Protokół ustaleń został podpisany podczas spotkania, które odbyło się w Parku Innowacji JOIST 21 kwietnia 2022 r. z udziałem dr Anastasiosa Vasiliadisa, prezesa iED, oraz dr Dimitriosa Tzovarasa, prezesa Centrum Badań i Technologii Hellas (CERTH), Researcher A'.

Podczas spotkania dyskutowano nad znalezieniem najlepszego sposobu połączenia doświadczenia i wiedzy obu organizacji w celu podjęcia inicjatyw przynoszących korzyści społeczeństwu i środowisku akademickiemu.

Uzgodnione działania w ramach protokołu ustaleń między iED a CERTH

Obie strony doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla tego partnerstwa będzie wspólne podjęcie następujących działań:

  1. Sformułowanie planów działania lub umów określających cele, obowiązki, harmonogram, zasoby i koszty każdej przyszłej współpracy.
  2. Tworzenie grup roboczych organizujących spotkania w celu wymiany informacji i wiedzy.
  3. Organizowanie seminariów, konferencji, programów edukacyjnych i imprez.
  4. Tworzenie wystaw sprzętu, metodologii, innowacji oraz organizowanie innych wydarzeń i działań mających na celu dzielenie się wiedzą i innowacjami.
  5. Podejmowanie wszelkich innych działań ułatwiających i promujących współpracę obu stron.

Oczekiwane efekty

Oczekujemy, że dzięki tej współpracy osiągniemy cenne efekty synergii, upowszechnienia i korzyści skali w zakresie rozwoju nowych technologii i innowacyjnych metodologii. Ich zastosowanie powinno być istotne dla przedsiębiorczości oraz szkolenia przedsiębiorców, pracowników, osób rozpoczynających działalność gospodarczą i studentów.

Umowa między iED a CERTH otwiera drogę do nieskończonych możliwości współpracy i stanowi podstawę do realizacji transformacji cyfrowej w Grecji.