Przedsiębiorczość społeczna wspierająca integrację migrantów

News

W ciągu ostatnich kilku lat liczba migrantów przekraczających granice Europy wydaje się rosnąć. Światowy kryzys społeczny i finansowy zmusił wiele osób do opuszczenia swoich krajów, zakłócając ich życie i zmuszając do przeniesienia się do miejsc, których nie znają. Niestety, uprzedzenia mogą mieć dość poważne skutki, ponieważ wielu miejscowym przeszkadzają nowo przybyli.

Pomoc migrantom w integracji

Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy migranci niezależnie od pochodzenia zasługują na pomoc i powinni ją otrzymać od miejscowej ludności, aby stanąć na nogi. Jednocześnie wydaje się, że miejscowi reagują negatywnie na nieznane, co utrudnia imigrantom przystosowanie się i rozpoczęcie od nowa.

Wiele czynników może wpływać na proces integracji migrantów w nowych krajach. Jednocześnie wiele barier może spowolnić ten proces. Jedną z nich jest bariera językowa, a także brak umiejętności niezbędnych do przetrwania na europejskim rynku pracy.

Wzmacnianie umiejętności

Społeczności lokalne muszą pomóc migrantom wzmocnić ich umiejętności i kompetencje. Pomagając im w nauce języka języka, migranci mogą otworzyć się na nowe możliwości. Mogą oni uzyskać dostęp do bardziej skomplikowanych umiejętności, specyficznych dla europejskiego rynku pracy, które pozwolą im im zbudować stabilniejszy standard życia.

Podnoszenie kwalifikacji nie tylko sprawi, że staną się wykwalifikowanymi pracownikami, ale także pozwoli im zbadać możliwości zostania przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy migrujący mogą wnieść brakującą wiedzę specjalistyczną, której europejskie firmy mogą nie znać. Potrzeby biznesowe w krajach pozaeuropejskich są inne. Promując przedsiębiorczość migrantów, rynek europejski uwzględni te potrzeby w europejskim systemie przedsiębiorczości, otwierając w ten sposób nowe kanały komunikacji i potencjalnej współpracy.

Wartość dodana dla rynku pracy

Przedsiębiorcy migracyjni będą również wartość dodaną dla lokalnych rynków pracy poprzez tworzenie większej liczby miejsc pracy, czego czego potrzebuje europejski rynek pracy, ale wydaje się, że nie jest w stanie zdobyć bez dodatkowej pomocy.

W Europie duża liczba migrantów już ułożyła sobie życie i stała się częścią społeczeństwa. Inni wciąż borykają się z problemami. Aby wzmocnić te społeczności, Komisja Europejska jest gotowa przeznaczyć budżet na innowacyjne działania. Realizując projekty europejskie w ramach dużych ram finansowych, UE promuje integrację migrantów poprzez wykorzystanie przedsiębiorczości społecznej.

Dowiedz się więcej o projekcie EDU4SENT

Jednym z takich projektów jest EDU4SENT :Developing the competences of educators to promote social entrepreneurship of adults. Projekt koncentruje się na umożliwieniu migrantom i uchodźcom rozwijania umiejętności oraz dostępu do wiedzy i kompetencji, które pozwolą im zbudować solidne podstawy egzystencji, w tym możliwość zostania przedsiębiorcami, a tym samym przyczynienia się do dalszego tworzenia miejsc pracy. Celem projektu jest pomoc młodym dorosłym uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl w rozwijaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej w celu tworzenia własnych miejsc pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o celach projektu i śledzić najnowsze wiadomości i aktualizacje, można odwiedzić oficjalną stronę internetową projektu oraz stronęaktualizacji projektu IED .