Unijna platforma waloryzacji wiedzy: Punkt odniesienia dla naukowców

News

Unijna platforma waloryzacji wiedzy jest wirtualnym miejscem spotkań, które działa jako bodziec dla społeczeństwa i gospodarki. W rzeczywistości jest to działanie, które promuje dzielenie się naukowo dokładnymi informacjami i współpracę. Dlatego fakt, że istnieje punkt odniesienia wiedzy i interakcji, który jest dostępny dla społeczności badawczej; i redefiniuje kontekst badań UE, poprzez rozszerzenie jego granic.

Unijna platforma waloryzacji wiedzy: Ramy działania

Platforma ta jest wynikiem dwóch europejskich badań, które na nowo zdefiniowały zasady badań UE. Platforma ma stać się wspólną płaszczyzną dla naukowców, która umożliwia dzielenie się wiedzą, najlepszymi praktykami i wysokiej jakości wynikami badań w całej Europie. Uczestnicy forum mogą wchodzić w interakcje w ramach i mają możliwość nawiązywania współpracy, która wykracza poza granice kraju. Ponadto, jest to inicjatywa, która promuje wiedzę, jej wykorzystanie i zachęca do nieszablonowych taktyk, poprzez synergie międzysektorowe. Działanie platformy będzie zgodne z kodeksem praktyk, który jest aktem ponownej oceny zarządzania własnością intelektualną wśród społeczności naukowców.

Inwestowanie w badania i innowacje jest pierwszym etapem transformacji w kierunku zrównoważonego społeczeństwa i świadomej ekologicznie Europy. Jednakże, dostarczanie zrównoważonych rozwiązań jest dodatkowym kluczowym elementem, którego się oczekuje. Ten proces wymiany ma na celu stanie się źródłem wpływu na poprawę polityki. Ponadto, inicjatywa ta promuje wykorzystanie wiedzy w działaniu; w szczególności poprzez wdrożenie w gospodarczym i społecznym kontekście Europy.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) uznaje unijną platformę waloryzacji wiedzy za znaczący krok w kierunku transformacji. Wdrażanie teorii, które są naukowo udowodnione, może przekształcić społeczeństwo i gospodarkę w odporną i zrównoważoną Europę.