Fundusze europejskie – szansa na rozwój dla polskich przedsiębiorstw.

News

Dotacje z Unii Europejskiej to szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji na rynku dla wielu polskich przedsiębiorców. Jest to wielki krok do zaistnienia na rynku międzynarodowym i zwiększenie konkurencji polskich firm wśród europejskich przedsiębiorców.

Dlatego warto z nich skorzystać i starać się o ich uzyskanie, co wcale nie jest takie trudne i niemożliwe, jak wydaje się niektórym osobom, a otrzymać można naprawdę dużo i wkroczyć w świat dużego biznesu. Na rynku szczególne trudności mają małe i średnie firmy, nieustannie nokautowane i zagrożone ze strony potężnych koncernów i wielkich firm, które mając potężne zaplecze finansowe nie są tak podatne na chwiejne koniunkcje na rynku. Dlatego to właśnie mali i średni przedsiębiorcy szczególnie powinni się pochylić nad uzyskaniem dotacji unijnych, co pozwoli na szybszy rozwój i śmiały krok w przyszłość.

Dotacje unijne pozwalają na wprowadzenie innowacji i nowych technologii, a dzięki temu konkurencyjność rośnie wśród przedsiębiorstw, co ogólnie napędza gospodarkę i daje możliwość nowych inwestycji. Każdy wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej musi być podparty posiadaniem części własnej gotówki, jaką możemy zainwestować w realizowany projekt. Wygląda to tak, że najpierw inwestujemy własne pieniądze, a dopiero po określonym czasie napływają fundusze z datacji unijnej. Tutaj z pomocą idzie kredyt na dotacje, ponieważ większość firm w początkowym okresie działalności nie ma za dużo środków na rozruch. Kredyt na dotacje to bardzo specyficzna forma pomocy pieniężnej, jaka można przeznaczyć na realizację projektu, a jest on w ofercie wielu banków, o czym nie zawsze wiedzą przedsiębiorcy.

kredyt z Unii Europejskiej Kredyt taki ma jedną podstawową zaletę, a mianowicie pozwala zachować płynność finansową firmie. Zazwyczaj z banku otrzymuje się specjalną promesę kredytową na okres od 3 do 6 – 9 miesięcy, dzięki czemu przedsiębiorca może starać się o dotację unijną, bez uruchomienia własnej gotówki, z która czasami jest ciężko. Kredyt można uzyskać w obcej walucie i ma on preferencyjne warunki uzyskania, co warte jest uwagi. Zabezpieczeniem kredytu może być np. cesja praw z dotacji unijnej, bardzo często stosowana w banku.

Powszechnie uznawany jest także zastaw rejestrowy, który został ustawiony na przedmiocie, który zostanie objęty dotacją unijną. Banki uznają także hipoteki pod zastaw nieruchomości, kaucje lub też poręczenie funduszu poręczeniowego. Innym sposobem jest skorzystanie z kredytu pomostowego lub kredytu na wkład własny inwestycji. Oba są przygotowywane na dogodnych warunkach i chętnie z nich korzysta wielu przedsiębiorców. Spłaty są ustalane miesięcznie lub jednorazowo po otrzymaniu dotacji.