Wirtualna wycieczka po przedsiębiorczości społecznej | Grecja

News

Partnerstwo European Social Entrepreneur-ESE postanowiło przeprowadzić kilka wywiadów w każdym z krajów partnerskich. Ideą tej wirtualnej wycieczki jest uzyskanie informacji zwrotnej od przedsiębiorstw społecznych, które odniosły sukces, a także informowanie i edukowanie naszych odbiorców na temat istniejących najlepszych praktyk. Ostatecznym celem jest zaintrygowanie osób zainteresowanych dziedziną przedsiębiorczości społecznej.

Zatrzymajmy się na tej trasie i przyjrzyjmy się wywiadowi przeprowadzonemu w Grecji. Fenia Kalantzi reprezentująca Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED), organizację partnerską w projekcie ESE, przeprowadziła wywiad z Evą Arzomanidou, nauczycielką pracującą w przedsiębiorstwie społecznym "Exantas", centrum edukacyjnym skupiającym się na alternatywnych metodach nauczania, znajdującym się w Larisie w Grecji.

Exantas to spółdzielnia socjalna, która powstała z potrzeby stworzenia warunków umożliwiających godną, twórczą i kreatywną pracę, z dala od wszelkich form konkurencji promowanych zarówno przez rynek, jak i system edukacji, aby stworzyć warunki, które pozwolą nauczycielom przejść z uczniami w każdym wieku tę trudną, ale i piękną drogę w dziedzinie wiedzy i uczenia się.

Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi musi się zmierzyć współczesna szkoła, która jest systematycznie dewaluowana, a jej systemy ulegają ciągłym zmianom, Exantas stara się wspierać uczniów na wszystkich etapach życia szkolnego, od szkoły podstawowej po szkołę średnią. Exantas skupia się na pomocy każdemu dziecku w przezwyciężaniu trudności i rozczarowań, uzupełnianiu braków z poprzednich lat, pogłębianiu wiedzy i utrwalaniu materiału z każdego roku szkolnego, z ufnością przechodząc do następnego.

Na pytanie "W jaki sposób angażują ludzi do swojego zespołu", odpowiedź, którą otrzymaliśmy, dotyczyła głównie sposobu dobierania przyszłych współpracowników. Podstawowym postulatem jest angażowanie osób, z którymi łączy ich ta sama filozofia, proces edukacyjny i wiedza. Regularnie organizują spotkania i seminaria na tematy edukacyjne, dzięki czemu tworzy się krąg osób, które wymieniają się pomysłami i opiniami oraz utrzymują kontakt z nowo powstałą siecią w przypadku pojawienia się nowych stanowisk. Korzystają jednak także z tradycyjnego sposobu zatrudniania, otrzymując CV i listy motywacyjne.

Ponadto kontynuowaliśmy pytanie: "Jaki jest wkład społeczny przedsiębiorstwa społecznego?". W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w czasach, w których wszyscy żyjemy w trudnych warunkach, niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorstwo społeczne zapewniało pensje odpowiadające potrzebom wszystkich. Utworzono także wypożyczalnię, z której każdy może skorzystać. Innym działaniem podjętym przez Exantas jest organizacja warsztatów i seminariów o tematyce edukacyjnej i psychologicznej, otwartych dla wszystkich obywateli oraz zapewnienie uczestnictwa we wszystkich działaniach osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. To przedsiębiorstwo społeczne aktywnie angażuje się także w akcje i festiwale przygotowywane przez władze miasta Larisa.

Jeśli jesteś zainteresowany obejrzeniem wszystkich wywiadów przygotowanych przez konsorcjum projektu ESE, zapraszamy do śledzenia naszego kanału YouTube!