Projekt FIT: Wprowadzenie

News

Nasz nowy projekt Erasmus+ FIT przewiduje opracowanie programu, skierowanego w szczególności do kobiet przedsiębiorców, bez względu na etap działalności. Ponadto, program ten zostanie uzupełniony o modele biznesowe gospodarki cyrkularnej. Edukacja finansowa kobiet zostanie wzmocniona ekonomicznie, poprzez tworzenie zrównoważonych przedsiębiorstw.

Co więcej, znajomość zagadnień finansowych wzmocni ich udział w życiu politycznym i społecznym. Dodanie ekonomii cyrkularnej do zakresu projektu, wprowadzi przedsiębiorstwa w zmienione normy etyczne i zrównoważy zysk biznesowy z korzyściami społecznymi i środowiskowymi.

Projekt FIT: Promowanie aktywności przedsiębiorczej i wiedzy finansowej wśród kobiet

Projekt FIT ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet jako przedsiębiorców, poprzez wiedzę finansową. Zaangażowanie w jakąkolwiek działalność przedsiębiorczą wymaga podstawowej wiedzy finansowej. Pomimo faktu, że przedsiębiorczość kobiet może stać się istotnym czynnikiem wpływającym na krajobraz społeczny i ekonomiczny, kobiety mają niewystarczającą wiedzę na temat finansów. W związku z tym, w przypadku pojawienia się problemów finansowych, są one nieefektywnie zarządzane i podejmowane są złe decyzje.

Plan działania został opracowany w taki sposób, aby można go było dostosować do potrzeb edukacyjnych i w dużym stopniu wykorzystać do osiągnięcia celów projektu. Plan działań w ramach projektu jest następujący:

  • Opracowanie sylabusa i ram umiejętności, które będą służyły do oceny umiejętności.
  • Stworzenie modułowego e-kursu, opartego na 3 tematach: finanse; gospodarka cyrkularna; praktyki i umiejętności przywódcze. Ponadto, działanie to jest tworzone w celu obsługi różnych etapów biznesowych.
  • Ponadto, plan działania przewiduje mentoring i profesjonalny coaching przez doświadczonych profesjonalistów na poziomie międzynarodowym.

Misja wzmacniania kobiet, nie tylko zawodowo, ale w szerszym zakresie, jest reprezentowana przez partnerstwo projektu FIT. Partnerstwo strategiczne składa się z 6 organizacji, pochodzących z Grecji, Polski, Litwy, Malty, Hiszpanii i Włoch.